Vážení odberatelia tepla,

vzhľadom na aktuálne prognózy vývoja počasia predpokladáme, že v najbližších dňoch budeme spúšťať dodávku ÚK. Touto cestou Vás chceme upozorniť, aby ste v prípade zdemontovaných vykurovacích telies tieto zabezpečili proti možnému zaplaveniu, aby nedošlo pri spúšťaní ÚK ku škodám na majetku. V prípade, ak máte nejaké informácie o zdemontovaných vykurovacích telesách, tak nás obratom informujte mailom na: trska@termonova.sk, alebo termonova@termonova.sk.

24.9.2020