Oznamujeme všetkým odberateľom tepla, že z dôvodu zamedzenie šírenia respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19 nebudeme od dnešného dňa 16.3.2020 až do odvolania stránky vybavovať osobne v sídle spoločnosti. V prípade problémov s dodávkou tepla a teplej úžitkovej vody kontaktujte prosím telefonicky dispečing spoločnosti na tel. č. 042 38 10 794 alebo 0905 516 104. V prípade nejasností ohľadne fakturácie alebo zmlúv kontaktujte prosím ekonomické oddelenie na tel. č. 0905 820 992 alebo 0908 740 054.