ZÁVISLOSŤ SLOVENSKA NA PLYNE VS. NEZÁVISLÁ NOVÁ DUBNICA

 

Dňa 19.6.2014 Televízna stanica TA 3 odvysielala reláciu „Analýzy a trendy“, ktorej hlavnou témou bol plyn a hlavne možná potenciálna hrozba opätovnej plynovej krízy. Moderátor relácie pán Marek Mašura o téme diskutoval s odborníkom na energetiku pánom Karlom Hirmanom.

 

Európska únia má obavy, že spor medzi Ukrajinou a Ruskom vyústi do úplného zastavenia dodávok plynu, tak ako to bolo počas prvej plynovej krízy v roku 2009. Podľa názoru pána Hirmana, ak nedôjde k dohode medzi Ukrajinou a Ruskom do konca júla, v zimnom období bude mať Európa v dodávkach plynu zásadný problém. Pán Hirman dokonca pripustil, že situácia by mohla byť ešte vážnejšia ako v roku 2009, pretože kríza by mohla trvať až do jari budúceho roka. A to všetko v dôsledku toho, že podzemné zásobníky plynu na Ukrajine nebudú dostatočne pripravené na zimnú tranzitnú sezónu.

 

Pán Mašura v rozhovore upozornil na to, že Slovensko je takmer stopercentne závislé na plyne z Ruska. Podľa neho by riešením tohto problému mohla byť diverzifikácia – viac primárnych energetických zdrojov, a tak by sme sa mohli zbaviť závislosti na ruskom plyne. Pán Hirman v reakcii na to uviedol, že dnes už mnohé mestá na Slovensku sú úplne nezávislé od plynu. Ako príklad uviedol Novú Dubnicu, kde sa vykuruje lokálnou biomasou, vďaka čomu má Nová Dubnica jednu z najnižších cien tepla na Slovensku. Podľa jeho slov riešenia tu sú, nie sú krátkodobé, je to dlhodobejší vývoj, ale sú možnosti, ako ďalej rozvíjať energetiku tak, aby sa riziká plynovej krízy eliminovali.

 
Relácia odvysielaná 19.6.2014: http://www.ta3.com/clanok/1042282/hrozi-opat-plynova-kriza.html
 
V týchto súvislostiach zdôrazňujeme, že spoločnosť Termonova a.s. Nová Dubnica disponuje prebytkom tepelnej energie. Táto môže byť umiestnená v nových obytných lokalitách, ale aj v existujúcich zónach individuálnej výstavby, ktoré dodnes využívajú na kúrenie zemný plyn. Zvýšenie odberu dnes mareného tepla z výroby elektrickej energie môže priniesť výrazné zníženie nákladov na teplo súčasných, ale aj nových odberateľov.