Vážení odberatelia,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti ponuku štúdia absolventom základných škôl pre budúcu potrebu firiem v oblasti výroby tepla, distribúcie a použitia.

Stredná odborná škola technická v Čadci pripravuje žiakov flexibilne k potrebám pracovného trhu. V oblasti výroby a distribúcie tepla a elektrickej energie ponúkame štvorročné štúdium v odbore

2697K mechanik elektrotechnik v oblasti tepelno-technických a energetických zariadení.

 

Žiak počas štúdia

Žiak počas štúdia získava základné poznatky pre zhotovenie a čítanie výkresovej dokumentácie v oblasti vykurovania, plynárenstva, vodárenstva a elektrotechniky. Nadobúda zručnosti pre prácu v prostredí grafických CAD systémov.
V oblasti tepelnotechnických a energetických zariadení pozná spôsob prevádzkovania energetických zariadení na výrobu, rozvod a reguláciu dodávky tepla.
Vie vykonať montáž a opravy potrubia, armatúr, tepelných stroj a zariadení pre výrobu tepla a elektrickej energie a alternatívnych zdroj energie.
V oblasti silnoprúdovej techniky pozná spôsob výroby a rozvodu a regulácie elektrickej energie od zdroja až po elektrický spotrebič.
 
ABSOLVENT ZÍSKA
Vykonaním maturitnej skúšky získava absolvent maturitné vysvedčenie aj výučný list.
Absolvovaním základného zváračského kurzu zváračský preukaz v rozsahu jedného zo základných kurzov zvárania.
Vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických.
 

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Serisný a revízny technik tepelno-technických
a energetických zariadení.
Pracovník dispečerského riadenia distribúcie a
regulácie výroby tepla a elektrickej energie.
Samostatný technický pracovník v teplárni,
kotolni výmenníkovej stanici a tepelnej
elektrárni.
Montážny a zvárací pracovník tepelnotechnických
zariadení a rozvodov vody, plynu,
vykurovania a elektrickej energie.
Montážny a servisný pracovník v oblasti
alternatívnych zdroj energie – fotovoltaika,
tepelné čerpadlá, geotermálne vrty, ... .
 
Kontakt : www.sostca.sk, info@sostca.sk, tel.č. 041/4327640