Cena tepla v roku 2016 je totožná s cenou platnou v roku 2014 a 2015 podľa Rozhodnutia ÚRSO č. 0121/2014/T, a to:

  • variabilná zložka ceny tepla              0,0426 €/kWh
  • fixná zložka ceny tepla                     193,8426 €/kW.

Ceny sú bez DPH.