V rámci rekonštrukcie tepelného hospodárstva a vzhľadom na veľké zvýšenie rastu cien elektrickej energie, vody a zemného plynu (za posledných desať rokov nárast o 120 %), rozhodlo vedenie spoločnosti TERMONOVA, a.s. o zmene palivovej základne zdroja tepla na  drevnú štiepku (biomasu), aby bolo možné dosiahnuť prijateľnú cenu tepla pre obyvateľov mesta a zároveň dokončiť potrebnú rekonštrukciu tepelných rozvodov a OST. Pre zmenu palivovej základne bola zrealizovaná zmena dvoch plynových kotlov OKP 10 H s jednotkovým výkonom 11,2 MW na dva kotly JUSTSEN s využitím drevnej štiepky o inštalovanom výkone 2x7 MW a jedného kontajnerového kotla o inštalovanom výkone 2 MW. Ostatný výkon do maximálnej dennej hodnoty je zabezpečovaný stávajúcimi plynovými kotlami.
Rekonštrukcia kotolne prebehla v dvoch etapách:

 

I. etapa v roku 2004:
- Inštalácia kotla BK1 spoločnosti JUSTSEN na spaľovanie lesnej štiepky o výkone 7 MW a inštalácia komína
- Vybudovanie dopravného systému a sila paliva s posuvnou hydraulickou podlahou
 

II. etapa v roku 2005:
- Inštalácia kotla BK2 spoločnosti JUSTSEN na spaľovanie lesnej štiepky o výkone 7 MW a inštalácia komína
- Inštalácia kontajnerového kotla BK5 spoločnosti JUSTSEN na spaľovanie drevnej štiepky o výkone 2 MW
- Vybudovanie zastrešeného skladu paliva so sekundárnym transportným systémom paliva
FOTO

 

Ocenenie realizovaného projektu
Úspešnosť projektu rekonštrukcie kotolne v meste Nová Dubnica bola ocenená titulom "Najlepší projekt energetiky 2006" na výstave Racioenergia 2006 a na medzinárodnej konferencii TOP 2006 bol projekt ocenený za inovatívny vývoj pre termické využitie biomasy v kategórii Environmentálna technika.